Adaptive vector finite element methods for the Maxwell equations

D. Harutyunyan

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Samenvatting

  The increasing demand to understand the behaviour of electromagnetic waves in many real life problems requires solution of the Maxwell equations. In most cases the exact solution of the Maxwell equations is not available, hence numerical methods are indispensable tool to solve them numerically using different methods. In this thesis we consider the Maxwell equation in time and frequency domain, and for the space discretization we always apply N´ed´elec elements which are correct basis to describe the electromagnetic waves.
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • University of Twente
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Vegt, J.J.W., Promotor, Externe Persoon
  • Botchev, Mikhail A., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning25 mei 2007
  Plaats van publicatieEnschede
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-365-2508-4
  StatusGepubliceerd - 2007

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive vector finite element methods for the Maxwell equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit

  Harutyunyan, D. (2007). Adaptive vector finite element methods for the Maxwell equations. Twente University.