Adaptive traffic control in ATM networks

J.L. Berg, van den, C.H.T.M. van der Heijden, J.A.C. Resing, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the First Advanced System Science Symposium on Multimedia and CALS (Tokyo, Japan, December 5-6, 1995), S95-12
UitgeverijThe Japan Institute of System Research
Pagina's36-55
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit