Adaptive time-stepping for Cahn-Hilliard-type equations with application to diffuse-interface tumor-growth models

X. Wu, G. J. Van Zwieten, K.G. Van Der Zee, G. Simsek

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive time-stepping for Cahn-Hilliard-type equations with application to diffuse-interface tumor-growth models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen