Adaptive spectrum sensing for agile cognitive radios

A. Tajer, R.M. Castro, Xiaodong Wang

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    10 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive spectrum sensing for agile cognitive radios'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen