Adaptive sensing performance lower bounds for sparse signal detection and support estimation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive sensing performance lower bounds for sparse signal detection and support estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde