Adaptive sensing of multiple spectrum bands

A. Tajer, R.M. Castro, X. Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive sensing of multiple spectrum bands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen