Adaptive runtime fault management for services in component-based software applications

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive runtime fault management for services in component-based software applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen