Adaptive power amplifiers concepts preserving linearity under severe mismatch conditions

A. Bezooijen, van, R. Mahmoudi, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIEEE Topical Workshops on Powder Amplifiers for Wireless Communications
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit