Adaptive photonic space-time coding and routing for wireless antenna arrays

J. Bruni, S.B. Colak, N. Calabretta, M.T. Hill, E. Tangdiongga, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive photonic space-time coding and routing for wireless antenna arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen