Adaptive observers for sensorless control of an induction

A. Pavlov, A.T. Zaremba

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive observers for sensorless control of an induction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen