Adaptive observers for sensoriess control of an induction motor

A.V. Pavlov, A.T. Zaremba

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAmerican Control Conference
Plaats van productieUnited States, Washington D.C.
Pagina's1557-1562
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit