Adaptive mutual synchronization of a CFT robot system

M. Wondergem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's33
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2004.029

Bibliografische nota

DCT 2004.029

Citeer dit