Adaptive minimax estimation of a fractional derivative

F.N. Enikeeva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive minimax estimation of a fractional derivative'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics