Adaptive large neighborhood search for the time-dependent profitable pickup and delivery problem with time windows

Peng Sun (Corresponding author), Luuk P. Veelenturf, M. Hewitt, Tom van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive large neighborhood search for the time-dependent profitable pickup and delivery problem with time windows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen