Adaptive friction compensation: a globally stable approach

K.A. Verbert, R. Tóth, R. Babuska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive friction compensation: a globally stable approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen