Adaptive filter based on a recursive delay line

Jose C. Principe (Uitvinder), Bert de Vries (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive filter based on a recursive delay line'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen