Adaptive estimation of multivariate functions using conditionally Gaussian tensor-product spline priors

R. Jonge, de, J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive estimation of multivariate functions using conditionally Gaussian tensor-product spline priors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie