Adaptive empirical Bayesian smoothing splines

P. Serra, T. Krivobokova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
138 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive empirical Bayesian smoothing splines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen