Adaptive control of a modular robot system

P.C. Mulders, R.J. Voorkamp, J. Jansen, A.C.H. van der Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  1 Citaat (Scopus)
  173 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)403-406
  TijdschriftCIRP Annals
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit