Adaptive control for MMC-SAPF with balanced and unbalanced PCC voltage

Chengjing Li, Ke Dai, Derong Lin, Chen Xu, Ziwei Dai

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelIECON 2017 - 43RD ANNUAL CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY
Pagina's67-72
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit