Adaptive control

C.J. Heuvelman, P.C. Veenstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  29 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)558-559
  TijdschriftMetaalbewerking
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift26
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit