Adaptive biofeedback for mind-body practices

B. Yu

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive biofeedback for mind-body practices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen