Adaptive Bayesian inference on the mean of an infinite-dimensional normal distribution

E. Belitser, S. Ghosal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  52 Citaten (Scopus)
  104 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive Bayesian inference on the mean of an infinite-dimensional normal distribution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie