Adaptive Bayesian estimation using a Gaussian random field with inverse Gamma bandwitdh

A.W. Vaart, van der, J.H. Zanten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

86 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive Bayesian estimation using a Gaussian random field with inverse Gamma bandwitdh'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie