Adaptive arch : active stress minimization in a thin arch structure

R.J.T. van Bommel, A.P.H.W. Habraken, P.M. Teuffel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adaptive arch : active stress minimization in a thin arch structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen