Adapting to future climate through land use

H. Chen, B. de Vries, Q. Han, C.H. Philipp

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Adapting to future climate through land use'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen