Adapting graph visualization techniques for the visualization of RDF data

F. Frasincar, A.C. Telea, G.J.P.M. Houben

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adapting graph visualization techniques for the visualization of RDF data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen