Adapting cryogenic correlative light and electron microscopy (cryo-CLEM) for food oxidation studies

Suyeon Yang, Machi Takeuchi, Rick R.M. Joosten, John P.M. van Duynhoven (Corresponding author), Heiner Friedrich (Corresponding author), Johannes Hohlbein (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Adapting cryogenic correlative light and electron microscopy (cryo-CLEM) for food oxidation studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science