Acyclic orientation of drawings

E. Ackerman, K. Buchin, C. Knauer, G. Rote

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Acyclic orientation of drawings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde