Actualiteiten in faalgedrag van totale heupprothesen

H.W.J. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)99-100
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Orthopaedie
Volume2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit