Activity monitoring for multi-inhabitant smart homes

C.H. Ayuningtyas, G. Leitner, M. Funk, J. Hu, M. Hitz, G.W.M. Rauterberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  145 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSPIE Newsroom
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit