Activity-friendly neighborhoods for children: measurement of physical activity and environmental correlates

Sanne I. de Vries

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

803 Downloads (Pure)

Samenvatting

Overgewicht bij kinderen neemt nog steeds toe mede omdat zij in het algemeen weinig bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl heeft hoge prioriteit. Om effectieve strategieën te ontwikkelen die een actieve leefstijl van kinderen en adolescenten stimuleren en een zittende leefstijl tegengaan, is het van groot belang om meer inzicht te krijgen in hun activiteitenpatroon. Lichamelijke activiteit is echter moeilijk te meten, vooral bij jeugd. Dit proefschrift geeft inzicht in het meten van lichamelijke activiteit bij kinderen en adolescenten. Daarnaast wordt een aantal kenmerken van de Nederlandse gebouwde omgeving geïdentificeerd die een actieve leefstijl bij kinderen kunnen bevorderen of belemmeren.
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • van Mechelen, Willem, Promotor, Externe Persoon
  • Hirasing, Remy A., Promotor, Externe Persoon
  • van Wesemael, Pieter J.V., Commissielid
Datum van toekenning26 nov. 2009
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789086593927
StatusGepubliceerd - 26 nov. 2009
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activity-friendly neighborhoods for children: measurement of physical activity and environmental correlates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit