Activity-based costing : de waarde voor korte-termijn beslissingen

M.J.F. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Activity-Based Costing (ABC) krijgt veel aandacht in de literatuar en de meeste auteurs lijken het erover eens dat een verbeterde kostentoerekening, zoals volgens ABC, bruikbaar is om de lange-termijn winstgevendheid van produkten te meten. Minder eensgezindheid bestaat er over de bruikbaarheid van ABC voor beslissingscalculaties. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van ABC voor korte-termijnbeslissingen besproken. Het doel is om aan te geven dat onder bepaalde veronderstellingen, die in het artikel worden besproken, ABC bruikbaar is voor korte-termijnbeslissingen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)288-293
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
Volume97
Nummer van het tijdschrift1157
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit