Active transverse mode control and optimisation of an all-solid-state laser using an intracavity adaptive-optic mirror

W. Lubeigt, G.J. Valentine, J.M. Girkin, E.A.J.M. Bente, D. Burns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
194 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active transverse mode control and optimisation of an all-solid-state laser using an intracavity adaptive-optic mirror'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie