Active terahertz beam steering by photo-generated graded index gratings in thin semiconductor films

T.P. Steinbusch, H.K. Tyagi, M.C. Schaafsma, Giorgos Georgiou, J. Gomez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
245 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active terahertz beam steering by photo-generated graded index gratings in thin semiconductor films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie