Active spectroscopy on HID lamps : exploration of various methods

Xiao-Yan Zhu

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

370 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active spectroscopy on HID lamps : exploration of various methods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie