Active Sites of M(IV)-incorporated Zeolites (M = Sn, Ti, Ge, Zr)

Gang Yang, Lijun Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
112 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active Sites of M(IV)-incorporated Zeolites (M = Sn, Ti, Ge, Zr)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen