Active object search exploiting probabilistic object--object relations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

140 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the RoboCup 2013 Symposium, 26-30 June 2013, Eindhoven, The Netherlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Winner best paper award (for its application contribution)

Citeer dit