Active Learning of Decomposable Systems

Omar al Duhaiby, Jan Friso Groote

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active Learning of Decomposable Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen