Active glasses

Liesbeth M.C. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active glasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie