Active flow control for power enhancement of vertical axis wind turbines: leading-edge slot suction

Abdolrahim Rezaeiha (Corresponding author), Hamid Montazeri, Bert Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

70 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Active flow control for power enhancement of vertical axis wind turbines: leading-edge slot suction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering