Activation of shopping pedestrian agents : empirical estimation results

J. Dijkstra, H.J.P. Timmermans, B. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Activation of shopping pedestrian agents : empirical estimation results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen