Action research, emancipation and design thinking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Action research, emancipation and design thinking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences