Actimetry for estimating occupant activity levels in buildings: a step toward optimal and energy-efficient indoor conditioning

A.K. Mishra, M.G.L.C. Loomans, Risto Kosonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Actimetry for estimating occupant activity levels in buildings: a step toward optimal and energy-efficient indoor conditioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen