ACS virtual issue on deep eutectic solvents

M.C. Kroon, D.T. Allen, J.F. Brennecke, P.E. Savage, G.C. Schatz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  149 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1927-1928
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Chemical and Engineering Data
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 13 jul. 2017

  Citeer dit