Acquisition of technological capability in small firms in developing countries

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieLondon
UitgeverijMacmillan
Aantal pagina's374
ISBN van geprinte versie0-333-73219-7, 0-312-21773-0
StatusGepubliceerd - 1999

Bibliografische nota

Herz. uitg. van het gelijknamige proefschrift

Citeer dit