Acousto-optic light deflection in an Al/sub 2/O/sub 3/ optical waveguide structure

K.W. Benoist, J.L. Joppe, M.J. Vellekoop, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Samenvatting

The total deflection of an optical guided wave by a surface acoustic wave (SAW) in a silicon-based SiO/sub 2//Al/sub 2/O/sub 3//SiO/sub 2/ optical waveguide structure is reported. The SAW is generated by an interdigital transducer with piezoelectric ZnO deposited on top of the optical waveguide structure
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)249-253
TijdschriftFiber & Integrated Optics
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Acousto-optic light deflection in an Al/sub 2/O/sub 3/ optical waveguide structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit