Acoustics in burner-stabilised flames

R. Rook

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

315 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Goey, L.P.H. (Philip), Promotor
  • van Steenhoven, Anton A., Promotor
Datum van toekenning29 aug. 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2912-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit