Acoustics education in the Low Countries

A.J.M. Houtsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)S10-
  TijdschriftAcustica United with Acta Acustica
  Volume85
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit