Acoustical response of shear layers

G. Kooijman

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    747 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Acoustical response of shear layers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie